İklim değişikliği ile mücadelenin odağı Şehirler, en önemli aracı ise İklim Değişikliği Eylem Planlarıdır.

 

Referanslarımız

 

- Mercedes Benz Hoşdere Fab.

- Otomotiv Sanayi Derneği

- Şanlıurfa B. Belediyesi

- Kayseri B.Belediyesi

- İstanbul B.B. / İSTAÇ

- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- 15 Pilot B.Şehir Belediyesi

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Yıldırım Bayezit Üniversitesi

- Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş.

- ALP Havacılık A.Ş.

- Bayrak Lastik A.Ş.

 

Danışmanlık/Eğitim Konuları

 

- Solvent Yönetim Planı

- STS BREF/BATC Eğitimi ve Sektörel Tebliğ Taslağı

- Sera Gazı Envanteri Raporu Hazırlanması

- Sera Gazı Envanteri Raporu Hazırlanması

- Sera Gazı Envanteri (GPC/CIRIS) Eğitimi

- İklim Değişikliği Farkındalık Projesi

- İDEP Yapılanması ve Şehir Ölçeğinde Sera Gazı Envanteri

- Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Sektör Uyum Raporu

- İklim Değişikliği Farkındalık Projesi

- Sürdürülebilirlik Raporlaması ve CDP

- Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım ve Devreye Alma

- Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım ve Devreye Alma