GPC + IPCC

Sehir Ölçeğinde Sera Gazı Hesaplama Eğitimi

Global Protocol for Community-Scale Green House Gas Emission Inventory

CIRIS

City Inventory Reporting and Information System

CURB

Climate action for URBan Sustainability

Climate- ADAPT

Adaptation Support Tool

CDP- Cities

Carbon Disclosure Project- Cities Programme Response

İDEP

​Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 14064

Sera Gazı Bilgi Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Konuları

Eğitim Konuları

İDEP

İklim Değişikliği Eylem Planlaması, Sera Gazı Envanteri Raporu ( GPC- BASIC, BASIC+ veya SECAP Template), Risk ve Kırılganlık Analizi, Senaryo Analizi ve Hedef belirleme ( CURB), Azaltım ve Uyum Eylem Planlaması

ÇEVRE, ENERJİ VE SERAGAZI YÖNETİMİ

ISO14001/ISO 50001/ISO 14064 Sertifikasyon Süreçleri

ULUSLARARSI IKLIM GİRİŞİMLERİ

Global Covenant of Mayors, Covenant of Mayors ve C40 için üyelik başvuruları ve gerekli raporlamlar

CDP RAPORLAMASI

CDP İklim Değişikliği, Su ve Şehirler Programları için raporlama